Subiectul egalităţii de gen şi drepturilor femeilor, cu accent pe participarea publică, politică şi economică a acestora şi combaterea violenţei împotriva femeilor în contextul acţiunii „MeToo” a fost în centrul atenției reuniunii anuale a Forumului Mondial pentru Democraţie, care s-a desfășurat în perioada 19 – 21 noiembrie la Consiliul Europei.

Ambasadorul Republicii Moldova, Corina Călugăru, în calitate de vicepreședinte al Comitetului Părților la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, a moderat Laboratorul Forumului dedicat combaterii traficului de fiinţe umane (TFU). În cadrul panelului au fost prezentate inițiativele în domeniu din regiunea Strasbourg-ului, Argentinei și Serbiei.

În cadrul evenimentului participanții, activişti şi promotori ai drepturilor femeilor, reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniul combaterii TFU, studenţi, jurnalişti şi diplomaţi au evocat importanța instrumentelor internaționale și naționale, aplicabilitatea acestora și implicarea societății civile, inclusiv crearea mecanismului de informare și sensibilizare constantă a opiniei publice vizavi de fenomenul TFU.

Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de participanții Şcolii europene de studii politice, care face parte din reţeaua Consiliului Europei, programul cărora a inclus şi o întâlnire la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lângă CoE.

Forumul Mondial pentru Democrație reprezintă o platformă unică pentru activiștii şi factorii de decizie politică de a dezbate soluțiile la principalele provocări pentru democrațiile din întreaga lume. Prin identificarea și analizarea inițiativelor și practicilor experimentale, Forumul evidențiază și încurajează inovațiile în domeniul democrației la nivel local și transferul lor la nivel sistemic pentru a consolida bazele societăților democratice. Astfel, forumul contribuie la evoluția democrației spre structuri și instituții mai participative și mai inclusive.

Sursa: www.diez.md

 

Scrie un comentariu