Platforma pentru Egalitate de Gen (PEG) reiterează Declarația Organizațiilor neguvernamentale de media, în speță declarația Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI): “că, prin prisma Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, integritatea morală este una dintre rigorile profesionale „esențiale pentru jurnalist și pentru jurnalism”. Totodată, „jurnalistul nu acceptă (…) avantaje (…) a căror acceptare i-ar compromite independența și autoritatea în fața publicului și ar afecta încrederea în jurnaliști, în general”. 

Totuși, prezenta declarație a PEG survine drept reacție la mesajele sexiste și discriminatorii parvenite în adresa jurnalistelor Postului TV 8, și prin extrapolare, în adresa tuturor jurnalistelor și a femeilor la general. 

Platforma pentru Egalitate de Gen (PEG), consideră că orice mesaj sexist sau denigrator reprezintă o încălcare gravă și inadmisibilă a drepturilor omului. Acestea lezează demnitatea umană, incită la discriminare, încurajează violența, ura și fortifică stereotipurile sociale deja existente, care alimentează segregarea și antagonismul distructiv.

 Or, în Republica Moldova se depun eforturi considerabile de a combate atitudinile sexiste și discriminatorii, manifestate tot mai frecvent în spațiul public și online. În acest sens, este esențială promovarea discursului non-violent, a atitudinilor respectuoase față de femei și bărbați, indiferent de apartenența lor politică, profesională, etnică etc.                                                                                   

Mesajele sexiste utilizate în spațiul public descurajează participarea femeilor în spaţiul public. Mesajele, comentariile adresate jurnalistelor din ultima perioadă reprezintă o agresiune verbală și un abuz de sexisme. 

Platforma pentru Egalitate de Gen, îndeamnă societatea de a avea o comunicare non-sexistă, nediscriminatorie și se solidarizarea cu persoanele care sunt discriminate.

 

Scrie un comentariu