Familia este considerată cea mai importantă instituție din societate, deoarece este locul în care ne formăm și învățăm valorile și normele sociale. Pornind de la această idee, dar și luând în vedere celebrarea Zilei Internaționale a Familiei, marcată anual în data de 15 mai,  astăzi, 11 mai 2023, în incinta Universității de Stat a Moldovei, a avut loc conferința științifico-practică națională cu participare internațională la tema: Perspectivele de reziliență a familiei în contextul multiplelor crize.

image00012

Scopul conferinței este de a reitera importanța instituției familiei și necesitatea abordării multidimensionale a acesteia, inclusiv din perspectivă socială și educațională, în vederea asigurării stării de bine a membrilor familiilor, în special în contextul multiplelor crize (pandemiei COVID-19, crizei umanitare generate de războiul în Ucraina, crizei energetice).

Moderând conferința, Valentina Bodrug-Lungu, profesor universitar, Președinta Gender-Centru, a menționat că evenimentul  reprezintă o oportunitate de a sublinia rolul crucial pe care îl joacă familia în creșterea și educarea noilor generații, în promovarea egalității de gen și a drepturilor omului.

image00027

Menționăm discursurile valoroase ale dlui Igor Șarov, dr., conf.univ., Rector, Universitatea de Stat din Moldova, a dnei Valentina Chicu, consilieră a Președintei Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării, a dnei Felicia Bechtoldt, Secretară de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a dnei Svetlana Andrieș, Coordonatoare de program, UN Women în Moldova, a dnei Lumina Drumea, Secretar general adjunct, UNESCO, ale dlui Vladimir Guțu, dr.hab., prof.univ., Decan, Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

De-a lungul evenimentului s-au pus în discuție câteva subiecte:

  • Măsurile statului de suport pentru familii. Elena Urmașu, Ina Scaticailov, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
  • Reziliența psiho-emoțională a părinților în situații de urgență. Svetlana Tolstaia, dr., conf.univ. Departamentul Psihologie, Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova
  • Adolescenții ieșiți din îngrijire alternativă: provocări ale vieții independente
    Lucia Fliurta, AveCopii
  • Recomandări pentru consilierea psihopedagogică a refugiaților. Valeria Pascaru-Goncear, dr., lect.univ. Departamentul Științe ale Educației, Facultatea Psihologie si Științe ale Educației, Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea de Stat din Moldova
  • Inițiative de susținere economica a familiilor prin prisma de gen în contextul crizelor. Tatiana Udrea, Manager de program, UN Women in Moldovaimage00021

Evenimentul a fost organizat în colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, UNESCO, UN Women, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru și  HopeSperanta’87.

Menționăm că Ziua Internațională a Familiei este marcată anual la 15 mai, în conformitate cu Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993 a Adunării Generale a ONU.

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, începând cu anul 2010, pe data de 15 mai este consemnată Ziua Familiei ca sărbătoare la nivel național. Guvernul, structurile de stat, APL, organizațiile non-guvernamentale, instituțiile de învățământ şi persoanele fizice, etc. sunt încurajate să organizeze celebrarea Zilei pentru promovarea valorilor familiei.

Pentru mai multe detalii:
Inga Stegarescu 
069269684 

 

Comentarii sunt blocate.