Guvernul a instituit platforma permanentă de dialog cu societatea civilă. În urma finalizării procesului de selectare a membrilor Consiliului Naţional pentru Participare (CNP), pentru mandatul 2017-2019, au fost selectaţi 26 de membri, reprezentanţi ai grupurilor organizate ale societăţii civile.

 

CNP va avea rolul de a consolida platforma de comunicare cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică. Totodată, scopul instituţionalizării raporturilor dintre autorităţile publice centrale şi societatea civilă este de a dezvolta la nivel naţional un mecanism de promovare a participării organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional – angajamente prevăzute în Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

În perioada 20 ianuarie – 20 februarie 2017, Cancelaria de Stat a desfăşurat concursul public de selectare a membrilor CNP.

Consiliului Naţional pentru Participare a fost instituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 11 din 19.01.2010, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1430 din 28 decembrie 2016.

Lista candidaţilor Consiliului Naţional pentru Participare

1. Botnaru Petru – AO locală  „Terra-1530”;
2. Frecăuţanu Rodica – AO „Caroma-Nord”;
3. Cosovan Ghenadii – AO „Credinţă Patriei”;
4. Guţu Rodica – AO „Adăpost şi Alinare”;
5. Cincilei Cornelia – AO „Programul Educațional Pas cu Pas”;
6. Lazăr Valeriu – AO „Institutul de Monitorizare și Evaluare a Politicilor, Programelor și Proiectelor de Interes Public „IMPACT”;
7. Ostaf  Serghei – AO „Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova”;
8. Reniţă Alecu – AO „Mişcarea Ecologistă din Moldova”;
9. Stânga Ruslan – AO „Ograda – noastră”;
10. Ungurean Ivan – AO „Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”;
11. Furtuna Oxana – Asociaţia „Federaţia de Gimnastică Estetică în Grup din RM”;
12. Zama Vitalie – AO „Juriştii pentru Drepturile Omului”;
13. Neicovcen Serghei – Centrul Naţional de Asistentă şi Informare a ONG-urilor din Modova CONTACT”;
14. Meşter Vitalie – AO „Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Disabilităţi”;
15. Mamaliga Daniela – AO „Parteneriate pentru fiecare copil”;
16. Nebunu Artur – AO „Centrul de consultanţă ecologică Cahul”;
17. Hasan Natalia – Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”;
18. Ciurea Igori – AO „Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova”, AO „Alianţa Studenţilor din Moldova”;
19. Bodrug-Lungu Valentina – AO „GENDER-CENTRU”;
20. Sîrbu Ludmila –  AO „Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive din Republica Moldova”;
21. Fodor Ala – AO „Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilităţi de Intelect CULTUM”;
22. Fonari Antonina – AO „Platforma pentru Cetăţenie Activă şi Parteneriat pentru Drepturile Omului”;
23. Buzdugan Carolina – AO „Alianţa ONG-urilor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei”;
24. Sîmboteanu Daniela – AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (Moldova)”;
25. Buzu Alexei – Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”;
26. Teleucă Veronica – AO „Centrul de Drept al Femeilor”.

Sursa: www.diez.md

Sursa foto: www.diez.md

Scrie un comentariu