Reprezentanții partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale și antreprenori. Aproximativ 50 de femei și chiar câțiva bărbați din tot nordul Moldovei s-au adunat la Bălți la un forum regional pentru a discuta despre egalitatea de gen în țara noastră. Participanții la întâlnire și-au împărtășit experiențele și au vorbit despre dificultățile pe care le-au întâmpinat în activitatea lor.
Renata Gradinaru, consilieră municipală, președinta ONG-ului „AFINA” și lidera clubului politic pentru femei 50/50 din Bălți, a vorbit despre scopul acestei întâlniri.

„Consolidarea legăturii dintre societatea civilă și domeniul politic în abordarea problemelor femeilor. Determinarea modalităților de solidaritate și sprijin pentru femei, candidatele la alegerile locale din 20 octombrie 2019. Vom împărtăși cele mai bune practici în integrarea dimensiunii de gen în activități și proiecte sociale. ”

Primara satului Belichenii Vek, raionul Singerei, Alla Guzun va participa la viitoarele alegeri din 20 octombrie pentru a arăta încă o dată că și o femeie poate să conducă cu succes.

„Programul est-european ne-a permis să iluminăm un sat în care nu exista nici măcar un singur felinar. Astăzi sunt 2,5 mii de metri de stradă iluminată datorită activității civice a trei femei ”, a spus primara.

____________________________________________

Представители политических партий, неправительственных общественных организаций и предприниматели. В Бэлць на региональном форуме собрались около 50-ти женщин, и даже нескольких мужчин, со всего севера Молдовы, чтобы обсудить гендерное равенство в нашей стране. Участники встречи делились опытом и рассказывали о трудностях, с которыми они сталкивались в своей деятельности.

Муниципальный советник, председатель НПО «Афина» и лидер женского политического клуба 50/50 в Бэлць Рената Грэдинару рассказала о цели этой встречи.

«Укрепление связи между гражданским обществом и политическим полем в решении женских проблем. Определение путей солидарности и поддержки женщин, кандидатов в местные выборы 20 октября 2019 года. Обменяемся передовым опытом в интеграции гендерного аспекта в общественную деятельность и проекты».

Примар села Беличений Векь, района Сынжерей Алла Гузун собирается принять участие в предстоящих выборах 20 октября, чтобы еще раз показать, что женщина тоже может руководить и делать это хорошо.

«Восточно-европейская программа позволила нам осветить деревню, в которой не было даже одного фонаря. Сегодня есть 2,5 тысяч метров  освещенной улицы благодаря гражданской активности трех женщин», – отметила примар.

 

Urmăriți ştirea în întregime AICI.

Sursa: www.nordnews.md

Scrie un comentariu