Vineri, 13 septembrie, la Bălți a avut loc un forum regional „Cooperarea și solidaritatea în participarea echitabilă la luarea deciziilor”. El a adunat femei din regiunile nordice ale Moldovei (Bălți, Soroca, Edineț, Briceni, Riscani, Florești), reprezentanți ai organizațiilor publice și politice, femei antreprenoare, pentru a discuta problema implicării femeilor în procesul electoral.

Potrivit organizatorilor, una dintre sarcinile forumului a fost să sprijine femeile candidate la alegerile locale din 20 octombrie a acestui an.

Gazda forumului a fost Renata Gradinaru, lidera filialei Bălți a proiectului Clubul politic Feminin 50/50. Vorbitorii forumului au fost Violeta Dumitraşcu, coordonatoarea proiectului Clubului politic pentru femei 50/50 și Nina Lozinschi, secretară generală a Platformei pentru egalitatea de gen.
Nina Lozinski a prezentat rezultatele studiilor privind percepția reciprocă a femeilor angajate în activități politice și a reprezentanților societății civile.

„Există persoane foarte active în Bălți, dar femeile sunt slab reprezentate în campania electorală din acest an. Cu toate acestea, sunt hotărâte să participe și la viața publică și politică a țării ”, a spus Nina Lozinschi.

În discursul ei, a prezentat rezultatele unui studiu – „Violența și sexismul împotriva femeilor în alegeri”. Potrivit acestuia, femeile candidate sunt supuse violenței verbale, fizice și psihologice, sunt victime ale discriminării pe motive de gen. Această situație începe deja în interiorul partidului,  care este reprezentat de femeie. Acest lucru împiedică multe femei de la participarea politică.

htmlimage-292_0-jpegNina Lozinschi a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă femeile care participă la procesul electoral.

Organizatorii sunt Platforma pentru Egalitatea de Gen, împreună cu organizația Gender-Centru, precum și proiectul Clubului Politic Feminin 50/50 cu sprijinul guvernului suedez și al ONU Women.

____________________________________________

В пятницу, 13 сентября, в Бельцах прошел региональный форум «Сотрудничество и солидарность в справедливом участии в принятии решений». Он собрал женщин северных регионов Молдовы (Бельцы, Сороки, Единцы, Бричаны, Рышканы, Флорешты), представительниц общественных и политических организаций, женщин-предпринимателей, чтобы обсудить проблему вовлечения женщин в избирательный процесс.

Как говорят организаторы, одной из задач форума была поддержка женщин-кандидатов на местных выборах 20 октября этого года.

Ведущей форума была Рената Грэдинару, лидер бельцкого филиала проекта «Женский политический клуб 50/50». Спикерами форума стали Виолета Думитрашку — координатор проекта «Женский политический клуб 50/50» и Нина Лозински — генеральный секретарь Платформы гендерного равенства.

Нина Лозински представила результаты исследований о взаимном восприятии женщин, занятых политической деятельностью, и представительниц гражданского общества.

«В Бельцах очень активные люди, но женщины мало представлены в предвыборной компании этого года. Однако, они также полны решимости принимать участие в общественной и политической жизни страны», — сказала Нина Лозински.

В своём выступлении она привела результаты еще одного исследования — «Насилие и сексизм в отношении женщин на выборах». По его данным, женщины-кандидаты подвергаются словесному, физическому и психологическому насилию, становятся жертвами дискриминации по признаку пола. Такая ситуация начинается уже внутри партии, которую представляет женщина. Это сдерживает многих женщин от участия в политической жизни.

Нина Лозински рассказала о трудностях, с которыми встречают женщины, участвующие в избирательном процессе.

Организаторами выступают Платформа гендерного равенства совместно с организацией Gender-Centru, а также проект «Женский политический клуб 50/50» при поддержке правительства Швеции и структуры «ООН-женщины».
Vezi ştirea în întregime AICI.
Sursa: www.esp.md

Scrie un comentariu